Thursday, November 20, 2014

Thomas Hart Benton at Auction Part II - Swann

SWANN 2008 • THOMAS HART BENTON 
  The Race
  Estimate $7,000 - $10,000
  Price Realized (with Buyer's Premium) $9,000THOMAS HART BENTON
Threshing
Estimate $2,500 - $3,500
Price Realized (with Buyer's Premium) $5,040THOMAS HART BENTON


 •  Photographing the Bull
  Estimate $3,000 - $5,000
  Price Realized (with Buyer's Premium) $3,360 • THOMAS HART BENTON 
  Edge of Town
  Estimate $2,000 - $3,000
  Price Realized (with Buyer's Premium) $3,120 • THOMAS HART BENTON 
  Fence Mender
  Estimate $2,000 - $3,000
  Price Realized (with Buyer's Premium) $2,880 • THOMAS HART BENTON
   The Boy
  Estimate $2,000 - $3,000
  Price Realized (with Buyer's Premium) $2,880


 • THOMAS HART BENTON 

  West Texas
  Estimate $2,500 - $3,500
  Price Realized (with Buyer's Premium) $2,640


Swann 2005 • THOMAS HART BENTON 
  Great Neck, Long Island
  Estimate $10,000 - $15,000
  Price Realized (with Buyer's Premium) $8,050 • THOMAS HART BENTON 
  The Outhouse
  Estimate $3,000 - $5,000
  Price Realized (with Buyer's Premium) $4,600
THOMAS HART BENTON 
Frankie and Johnnie
Estimate $7,000 - $10,000
Price Realized (with Buyer's Premium) $13,800
 • THOMAS HART BENTON 
  Sunday Morning
  Estimate $1,500 - $2,500
  Price Realized (with Buyer's Premium) $3,450 • THOMAS HART BENTON
  Letter from Overseas
  Estimate $2,000 - $3,000
  Price Realized (with Buyer's Premium) $3,450

Swann 2003 • THOMAS HART BENTON 
  Landscape with a Train and a Car
  Estimate $7,000 - $10,000
  Price Realized (with Buyer's Premium) $5,980 • THOMAS HART BENTON
  The Swamp
  Estimate $3,000 - $5,000
  Price Realized (with Buyer's Premium) $3,450


SWANN 2011

THOMAS HART BENTON 

Vineyard Landscape

$30,000 to $50,000